Jag heter inte Miriam, Majgull Axelsson

Det är inte konstigt att boken ”Jag heter inte Miriam” skriven av Majgull Axelsson vann 2014 års litteraturpris av bokbloggarna. Berättelsen handlar om romen Miriam från Bayern, vars riktiga namn egentligen är Malika.

Det är inte förrän Malika är åttiofem år gammal, bosatt i Sverige och hunnit få sig en stor familj bestående av flera generationer, som hon för första gången talar om för någon att hon inte heter Miriam. Det beror på att den riktiga Miriam var en judisk kvinna som avled i en fånglägerstransport på väg från Auschwitz till en annan destination. Malika, som själv bar fångdräkt, insåg att hennes kläder hade gått sönder, vilket var något hon visste kunde leda till döden. På grund av det bestämmer hon sig för att använda sig av den avlidne Miriams klädsel, vilket är anledningen till att hon får Miriams identitet. Hennes nya liv ledde till bättre förhållanden, då hon bemöttes betydligt bättre som Miriam av de andra personerna som var fångna. När hon väl kommer som flykting till Sverige, får hon reda på att romerna inte får uppehållstillstånd, vilket resulterar i att hon fortsätter att leva någon annans liv.

Boken är otroligt gripande och välskriven, med väl valda ord och mycket bakgrundsfakta för läsaren. Det är en väldigt trovärdig roman som skildrar de mest hemska händelserna från förintelsen och andra världskriget. Om ämnet har det skrivits tusentals böcker, men denna skiljer sig på så sätt att den väljer att fokusera på romernas upplevelse i den tragiska händelsen. Något man sällan läser om annars. Författaren tar upp teman som grupperad rasism och främlingsfientlighet på ett väldigt gripande och medryckande sätt. Boken visar flera sidor av samma händelse och det är intressant att läsa om historien ur ett annorlunda perspektiv.

Ytterligare en anledning till att boken känns så aktuell, beror på romernas samtida situation runt om i världen, bland annat i Sverige. Ändå var det inte förrän i mitten på 1950-talet de välkomnades innanför landets gränser, utan tvingades återvända oavsett om de hade något att komma hem till eller inte.

Sammanfattningsvis är boken verkligen att rekommendera. Den skildrar en tragisk händelse på ett vackert och tankfullt sätt. Efter att ha läst klart boken leder historien till reflektion och nya perspektiv på en gammal händelse. Innehållet är välskrivet och grundar sig mycket på fakta och verkliga förhållanden. Boken håller läsaren i sitt grepp från början till slut samtidigt som känslor som smärta, sorg och hopp genomsyrar hela berättelsen.